supplier of boiler China/ DONGGUO

Contact Us


Dongguan Dongguo thermal equipment Co., Ltd
Yinzhu Road No.13 Dongguan Guangdong China

TEL:  +86 0769-22652525
FAX:  +86-0769-22601715
MOBILE:  +86 13538387983 (also whatsapp number)
E-MAIL:  bestsboiler@gmail.com; hyx@dgboiler.com
WEBSITE:  WWW.BESTSBOILER.COM 
SKYPE:  hyxmike